Oferta Iceberger dla
właścicieli i administratorów budynków.

 • czyszczenie elewacji,
 • czyszczenie elewacji kamiennych,
 • usuwanie graffiti,
 • renowacja zabytków,
 • usuwanie osadu solnego,
 • pozbywanie się resztek asfaltu i cementu,
 • renowacja po pożarach i zadymieniu,
 • usuwanie pleśni,
 • eliminacja brzydkich zapachów,
 • usuwanie skutków powodzi,
 • usuwanie chwastów,
 • usuwanie mchu.