Oferta Iceberger dla zakładów produkujących energię elektryczną i cieplną

  • PRZEMYSŁ ELEKTROENERGETYCZNY
  • czyszczenie szaf rozdzielczych,
  • czyszczenie silników elektrycznych,
  • czyszczenie rozdzielni.