Czyszczenie infrastruktury elektrycznej i energetycznej

  • szafy, trasy, strefy kablowe
  • rozdzielnie / rozdzielnice
  • transformatory
  • szynoprzewody
  • czyszczenie elektrofiltrów