Przemysł papierniczy i poligrafia

Czyszczenie maszyn do produkcji i obróbki papieru oraz urządzeń drukarskich: usuwa mokrą i sucha farbę drukarską, proszek, tonery, barwniki, etykiety, pył papierowy resztki kleju.

Przemysł spożywczy

Czyszczenie maszyn i urządzeń z różnych substancji tj. smarów, wosku, białka, przypraw, okruchów, efektów przypalenia, karmelu, masy kakaowej, gumy arabskiej i innych.

Elektrownie i ciepłownie

PRZEMYSŁ ELEKTROENERGETYCZNY czyszczenie szaf rozdzielczych, czyszczenie silników elektrycznych, czyszczenie rozdzielni.

Architektura i renowacja

czyszczenie elewacji, czyszczenie elewacji kamiennych, usuwanie graffiti, renowacja zabytków, usuwanie osadu solnego, pozbywanie się resztek asfaltu i cementu, renowacja po pożarach i zadymieniu, usuwanie pleśni, eliminacja brzydkich zapachów, usuwanie skutków powodzi, usuwanie chwastów, usuwanie mchu.