Odpylanie i wentylacja

  • usuwanie pyłów i zanieczyszczeń oraz ich utylizacja
  • strefy zaolejone
  • odciąganie zapylenia
  • czyszczenie kanałów odciągowych i nawiewowych