Czyszczenie po pożarach

  • usuwanie skutków pożarów (w obiektach przemysłowych)