Oferta Iceberger dla przemysłu spożywczego

Czyszczenie maszyn i urządzeń z różnych substancji tj.

  • smarów,
  • wosku,
  • białka,
  • przypraw,
  • okruchów,
  • efektów przypalenia,
  • karmelu,
  • masy kakaowej,
  • gumy arabskiej
  • i innych.